16 март, 2018 г.

От 19 март (понеделник) продължава заявяването на участие в безплатните обучения на служителите от общинските администрации за месеците май, юни и юли 2018 г. чрез онлайн формулярhttps://goo.gl/forms/yNjUSqYAEqYg43242

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  Обученията се провеждат в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  Пълен списък с обучителните модули, програми и конкретни дати и места на провеждане можете да видите на: http://www.namrb.org/obutcheniia-po-proekt-podobriavane-kapaciteta-na-obshtchinskite-sluziteli-za-predostaviane-na-katchestveni-publitchni-uslugi

  Обучения по познатите Ви вече програми ще се провеждат до средата на м. октомври по всички модули.

  Записването за обученията през септември и октомври ще отворим през м. юни.

 2. РАМКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

  Обученията са предназначени за заместник-кметове и общински експерти (на трудово и служебно правоотношение). Недопустими за участие, съгласно изискванията на ОП “Добро управление“ са изборни лица и ръководители на звена, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

  Обученията са тридневни и се провеждат от обяд на първи ден до обяд на трети ден.

  Максималният брой участници за едно обучение е 30 души. Групите за всяко обучение се запълват по реда на подаване на заявките. Няма ограничения на броя записани общински експерти от една община по отделните модули. Един експерт може да вземе участие в повече от един модул, свързан с дейността му (напр. общински еколог може да участва в обучения по модул „Управление на водите“ и модул „Управление на отпадъците“).

  Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи до мястото на провеждане на конкретното обучение и обратно.

  Молим да имате предвид, че НСОРБ не поема ангажимент за настаняване и изхранване за шофьори и придружаващи участника лица.

   

 3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА

  Можете да заявите участие в обучение в случай, че:

  • Заеманата от Вас позиция съответства на тематичната насоченост на съответния модул;
  • Досега не сте участвали в обучение по същия модул по проекта;
  • Не сте записани за предстоящо обучение по същия модул по проекта.

  Заявки за участие в обученията се приемат само чрез попълване на онлайн формуляр на адресhttps://goo.gl/forms/yNjUSqYAEqYg43242 който ще бъде активен за записване от 14 ч. на 19 март.

  Молим преди да направите записването си чрез онлайн формуляра да изберете внимателно и съгласувано с Вашите ръководители датата и мястото на обучението, в което ще вземете участие.

  Всяка онлайн заявка е индивидуална за всеки участник и в нея може да се отбележи един обучителен модул. Ако искате да участвате и в друг модул е нужно да направите заявка и за него.

  Много молим да не подавате повече от една заявка за един и същ обучителен модул, тъй като няма да бъде зачетена.

  За всякакви промени по вече подадени заявки, молим да ни информирате възможно най-бързо само на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org.

  При евентуални пречки за приемане на Вашата заявка , ще се свържем с Вас на посочените телефон или ел. поща.

   

  ПРИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, МОЛИМ ИЗРИЧНО ДА НИ УВЕДОМИТЕ  ВЪЗМОЖНО НАЙ-РАНО НА ЕЛ. АДРЕС: m.yarovaya@namrb.org. СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ САНКЦИИ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ.

  За актуална информация следете и новините в интернет страницата на НСОРБ www.namrb.org.

  Списъци с участниците в обучителните модули ще публикуваме в Интернет-страницата на НСОРБ при спазване на следния график:

  • За обученията през м. май – на 24 април;
  • За обученията през м. юни – на 16 май;
  • За обученията през м. юли – на 12 юни.

Списък с датите за провеждане на обученията за периода май-юли можете да видите също и ТУК

27 февруари, 2018 г.

Актуална информация за свободни места за обучителните модули можете да следите на страницата на НСОРБ, в Последни новини.

Своето участие в групите със свободни места можете да заявите само на посочения линк: https://goo.gl/forms/ImdhETQXWlPyoHP22 Там ще видите наличните обучения със свободни места.


Много Ви молим да не дублирате заявките си за обучения, за които вече имате подадена заявка. Ако желаете някаква корекция, молим Ви да ни пишете на m.yarovaya@namrb.org

ПРИ ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ, МОЛИМ ИЗРИЧНО ДА НИ УВЕДОМИТЕ 7 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЕЛ. АДРЕС: m.yarovaya@namrb.org СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ САНКЦИИ ПРИ НЕЯВЯВАНЕ. 

Следете нашата интернет страница за информация за освободени места.Започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения


От 19 януари започна приемането на заявки за участие в предстоящите безплатни обучения на служителите от общинските администрации в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проектът ще даде възможност на над 5700 общински служители (ресорни заместник-кметове и експерти) на трудово и служебно правоотношение от всичките 265 общини да преминат курс на обучение по десет обучителни модули, които са пряко свързани със специфичните общински дейности.
 

Първите 89 обучения по проекта ще се проведат през месеците февруари, март и април по обучителни модули:

 • „Устройство на територията“
 • „Общинска собственост“
 • „Превенция и действия при бедствия“
 • „Обществен ред и сигурност“
 • „Образование“
 • „Социални дейности“
 • „Местни данъци и такси“
 • „Общински бюджети“
 • „Управление на водите“
 • „Управление на отпадъците“

Обучителните модули са разработени на база на резултатите от направените проучвания, досегашният ни опит и идентифицираните потребности от обучение, и са свързани с най-актуалните потребности за общините. Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики.

Обученията са предназначени за заместник-кметове и общински експерти (на трудово и служебно правоотношение), ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Обученията ще се извършват от компетентни обучители, които ще подготвят и учебните материали и други планирани дейности по проекта, избрани чрез възлагане на обществена поръчка.

Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули, като съществува възможност да се вземе участие в повече от един модул, свързан с дейността на експертите (например общински еколог може да участва в обучения по модул „Управление на водите“ и модул „Управление на отпадъците“).

Кметове и общински съветници не могат да вземат участие в обученията съгласно изискванията на ОП “Добро управление“.

 

Всички разходи за участие в обученията ще се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи до мястото на провеждане на конкретното обучение и обратно.

 • Списък с конкретните датите и местата за провеждане на обученията за периода м. февруари, м. март и м. април 2018 г. ще намерите ТУК
 • Подробни обучителни програми по модулите вижте ТУК


 • ФОРМУЛЯР за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://goo.gl/forms/fdhH1HWC7x2vtQI83 Заявки за обученията се приемат само чрез онлайн формуляра.

 

ВАЖНО! Заявката за участие съдържа конкретните дати и места за провеждане на обученията за периода м. февруари, м. март и м. април 2018 г.

Моля да имате предвид, че максималният брой участници за едно обучение е 30 души. Поради тази причинна групите за всяко обучение се запълват по реда на подаване на заявките. При надвишаване на тази бройка и невъзможност за включване, ще се свържем с Вас, с предложение за избор на друга дата/място, в което да вземете участие.

Молим Ви да имате предвид, че записването във формуляра е в реално време и е възможно да изпратите заявката си, след като е надхвърлен броя от 30 души за обучение. Препоръчваме Ви, ако имате повече участници от община за определена дата да проверите по телефона за налични места.

Забележка: Ако е необходимо настаняване на шофьор, моля да имате предвид, че Вие ще трябва да организирате и осигурите тяхното настаняване, като можете да се свържете с хотела, в който ще се провежда обучение или с друг по Ваша преценка и да договорите техния престой за сметка на общината.

Очаквайте допълнително обявяване (до м. март) на следващи дати и места за обучения по всички модули, които ще се проведат през месеците май, юни, септември и началото на октомври 2018 г.


Бъдете активни!

Актуални новини относно обученията по проекта ще намирате винаги на нашия интернет сайт: http://www.namrb.org и тук на платформата за обучение.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

През 2017 - 2018 г. НСОРБ изпълнява мащабна обучителна програма за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на публични услуги. Обученията ще стартират в края на 2017 г. и ще продължат до края на 2018 г., като ще се провеждат най-малко в 8 региона в страната. Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули. Един служител може да участва в повече от един тематичен модул. 

Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики и казуси от общините и са насочени към заместник-кметове и общински служители (на трудово и служебно правоотношение),ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Очаква се над 5400 служители от всички общини да се възползват от безплатните курсове по 10 тематични обучителни модули, които са:

 • устройство на територията; 
 • общинска собственост; 
 • превенция и действия при бедствия;
 • обществен ред и сигурност;
 • образование;
 • социални дейности;
 • местни данъци и такси;
 • общински бюджети;
 • управление на водите;
 • управление на отпадъците.


Във връзка с първоначално проучване на желаещите за включване в бъдещите обучения сме подготвили формуляр, който можете да изтеглите от тук.

Ще очакваме до 05.12.2017 г. да върнете попълнения формуляр с имената на експертите от Вашата община, които да бъдат включени в обученията и/или да предложите най-добрите от тях, като обучители на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org или на факс 02/943 44 31 или на адреса на НСОРБ – 1111 София, ул. „Голаш” 23.

Ще сме Ви благодарни, ако имате възможност да ни изпращате попълнените формуляри в txt. формат (Word).

Ако предпочитате, можете да попълните горния формуляр-заявка онлайн.

Допълнителна информация можете да получите от Мария Яровая на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68, 0889765387, e-mail: m.yarovaya@namrb.org или от ръководителя на проекта - Десислава Стойкова, на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68. 

По-късно, подадените от общината обучаеми ще имат възможност да изберат подходящото за тях време през 2018 г. и място на провеждане, което е териториално и транспортно най-достъпно за тях. Повече информация, програми, дати и места на провеждане очаквайте през януари 2018 г. тук - в интернет платформата за обучения. Подадените от общината служители  първоначално, чрез формуляра,  ще могат да се записват индивидуално чрез интернет платформата в избраното обучение. 

Възползвайте се от възможността да повишите административния капацитет на Вашите служители!

Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането и записването за обучителните модули.

С информационната брошура можете да се запознаете ТУК
ОБУЧЕНИЯ НА НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България предлага обучения в целия спектър на местното самоуправление. Организира обучения по актуални теми изцяло с практическа насоченост.

Тематики на предлаганите обучения:

·         Местни финанси и управление

·         Устойчиво развитие

·         Устройство на територията

·         Развитие на човешките ресурси

·         Правна рамка на местното самоуправление

·         Публичност и прозрачност в местното самоуправление

·         Управление на общинската собственост

·         Европейско финансиране

·         Практическо приложение на нормативните промени

Националното сдружение на общините разполага с изграден екип от високо квалифицирани лектори – практици, с богат опит и доказани умения, които гарантират качествени и творчески подготвени семинари, адаптирани към потребностите на общините и изискванията за повишаване капацитета и надграждане на професионалния опит на българските местни власти.

НСОРБ предлага:

·         Основни обучения – основни познания за ефективна работа в общинската администрация за запознаване с промени и новости в нормативната уредба;

·         Специализирани обучения - в съответствие с обучителната програма на НСОРБ, по приоритетни и актуални за общините теми, с практическа насоченост; обучения в рамките на проекти

·         Надграждащи обучения – насочени към общински експерти, които са придобили опит, с цел подкрепа на тяхното професионално развитие

·         Обучения по заявка – при заявен интерес за провеждане на обучение на представители на една или няколко общински администрации и общински съвети;

Обучителните семинари са краткосрочни – 1–2 дни и средносрочни – 3–4 дни.

НСОРБ разполага със собствен Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) в с. Гергини, община Габрово, който функционира от 2007 г. Базата предлага отлични условия за провеждане на различни обучителни мероприятия със зали с капацитет от 15 до 60 места, а скоро и с нова конферентна зала със 150 места. В ЦОМВ се използват съвременните методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични презентации, интерактивни занимания, дискусии и др., които способстват за бързо и успешно придобиване и актуализиране на знания.

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ:

Индивидуално участие в предстоящо обучение можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Участие на повече от един представител от община в предстоящо обучение, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Обучение по заявка по избрана от Вас тема/модул за една или повече общини, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Актуални обучения и форуми

No records were returned. Please try again.

Обучения в чужбина

ОБУЧЕНИЯ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2014 - 2015 Г.

По проект № 0118-НСОРБ-1.10 „Е-ПОДЕМ”, финансиран от ОП Техническа помощ, НСОРБ включи участници в обучения на Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) по теми свързани с управление и изпълнение на европейски проекти. 


Теми и програми на обученията през 2014-2015 г.:


Списъкът с допустимите кандидати от общини за обученията на ЕИПА през 2014 - 2015 г. можете да видите ТУК

Информация за проведените обучения на ЕИПА можете да видите ТУК

Актуални обучения в чужбина

No records were returned. Please try again.