Тема "Устройство на територията"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 132
жени 165

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 6
до 24 години жени 9
от 25 до 40 години мъже 40
от 25 до 40 години жени 58
от 40 до 54 мъже 47
от 40 до 54 жени 70
над 54 години мъже 39
над 54 години жени 28

Вид Брой Обучени
кметове на общини 1
общински съветници 63
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 0
общински служители 233

Образование Брой Обучени
висше 202
полувисше 0
средно специално 72
средно 23
основно 0