Тема "Комуникация с гражданите"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 38
жени 104

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 6
до 24 години жени 8
от 25 до 40 години мъже 21
от 25 до 40 години жени 61
от 40 до 54 мъже 8
от 40 до 54 жени 30
над 54 години мъже 3
над 54 години жени 5

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 2
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 4
общински служители 136

Образование Брой Обучени
висше 118
полувисше 2
средно специално 3
средно 19
основно 0