Тема "Разработване и изпълнение на общинска политика"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 188
жени 123

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 1
до 24 години жени 3
от 25 до 40 години мъже 56
от 25 до 40 години жени 33
от 40 до 54 мъже 88
от 40 до 54 жени 66
над 54 години мъже 43
над 54 години жени 21

Вид Брой Обучени
кметове на общини 30
общински съветници 226
кметове на кметства 4
кметски наместници 0
секратари на общини 5
общински служители 46

Образование Брой Обучени
висше 260
полувисше 4
средно специално 13
средно 32
основно 2