Тема "Правомощия на кметове на кметства и кметски наместници"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 1019
жени 488

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 4
до 24 години жени 1
от 25 до 40 години мъже 175
от 25 до 40 години жени 110
от 40 до 54 мъже 510
от 40 до 54 жени 226
над 54 години мъже 330
над 54 години жени 151

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 0
кметове на кметства 776
кметски наместници 716
секратари на общини 1
общински служители 14

Образование Брой Обучени
висше 401
полувисше 61
средно специално 465
средно 565
основно 15