Тема "Социални услуги"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 38
жени 196

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 1
до 24 години жени 6
от 25 до 40 години мъже 16
от 25 до 40 години жени 89
от 40 до 54 мъже 11
от 40 до 54 жени 91
над 54 години мъже 10
над 54 години жени 10

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 43
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 1
общински служители 190

Образование Брой Обучени
висше 200
полувисше 4
средно специално 12
средно 18
основно 0