Тема "Общинска младежка политика"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 68
жени 192

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 3
до 24 години жени 17
от 25 до 40 години мъже 25
от 25 до 40 години жени 87
от 40 до 54 мъже 29
от 40 до 54 жени 74
над 54 години мъже 11
над 54 години жени 14

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 65
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 7
общински служители 188

Образование Брой Обучени
висше 237
полувисше 5
средно специално 8
средно 10
основно 0