Тема "Протоколни и обредни дейности на общините"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 18
жени 150

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 1
до 24 години жени 7
от 25 до 40 години мъже 6
от 25 до 40 години жени 54
от 40 до 54 мъже 8
от 40 до 54 жени 78
над 54 години мъже 3
над 54 години жени 11

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 1
кметове на кметства 3
кметски наместници 2
секратари на общини 20
общински служители 142

Образование Брой Обучени
висше 105
полувисше 2
средно специално 25
средно 36
основно 0