Тема "Подобряване административното обслужване на гражданите"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 52
жени 262

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 2
до 24 години жени 9
от 25 до 40 години мъже 25
от 25 до 40 години жени 114
от 40 до 54 мъже 16
от 40 до 54 жени 119
над 54 години мъже 9
над 54 години жени 20

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 21
кметове на кметства 0
кметски наместници 2
секратари на общини 19
общински служители 254

Образование Брой Обучени
висше 163
полувисше 5
средно специално 24
средно 36
основно 0