Тема "Управление на общината – структура и управление на ЧР"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 27
жени 162

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 2
до 24 години жени 6
от 25 до 40 години мъже 5
от 25 до 40 години жени 63
от 40 до 54 мъже 13
от 40 до 54 жени 71
над 54 години мъже 7
над 54 години жени 22

Вид Брой Обучени
кметове на общини 1
общински съветници 0
кметове на кметства 0
кметски наместници 1
секратари на общини 33
секретар на община 154 

Образование Брой Обучени
висше 154
полувисше 1
средно специално 20
средно 14
основно 0