Тема "Методи и техники бюджетно прогнозиране"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 61
жени 128

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 2
до 24 години жени 3
от 25 до 40 години мъже 25
от 25 до 40 години жени 57
от 40 до 54 мъже 27
от 40 до 54 жени 58
над 54 години мъже 7
над 54 години жени 10

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 45
кметове на кметства 0
кметски наместници 2
секратари на общини 2
общински служители 140

Образование Брой Обучени
висше 155
полувисше 1
средно специално 20
средно 13
основно 0