Тема "Подобряване на общинските системи за финансов контрол и одит"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 94
жени 170

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 3
до 24 години жени 4
от 25 до 40 години мъже 30
от 25 до 40 години жени 68
от 40 до 54 мъже 43
от 40 до 54 жени 75
над 54 години мъже 18
над 54 години жени 23

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 45
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 2
общински служители 217

Образование Брой Обучени
висше 239
полувисше 1
средно специално 15
средно 9
основно 0