Тема "Компетентности и правомощия на данъчната администрация"

Статистика графики

Статистика таблици

Пол Брой Обучени
мъже 75
жени 207

Години (м/ж) Брой Обучени
до 24 години мъже 3
до 24 години жени 7
от 25 до 40 години мъже 36
от 25 до 40 години жени 91
от 40 до 54 мъже 27
от 40 до 54 жени 84
над 54 години мъже 9
над 54 години жени 25

Вид Брой Обучени
кметове на общини 0
общински съветници 41
кметове на кметства 0
кметски наместници 0
секратари на общини 0
общински служители 241

Образование Брой Обучени
висше 232
полувисше 1
средно специално 34
средно 15
основно 0